Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Auto put - Pre paid + turizam i kultura

Svedoci smo velikih letnjih gužvi na autoputu odnosno na naplatnim rampama. Pretpostavljam da ćete se složiti sa konstatacijom da te ljude zanima samo da što pre prođu kroz našu zemlju na putu od turske do nemačke ili mađarske do grčke i slično.

Iako imamo mnogo toga zanimljivog da im ponudimo mi te informacije do njih nismo uspeli da dostavimo.

Moj predlog je da se za početak na ulasku u našu zemlju, omogući kupovina tranzitne karte za autoput koja bi imala vrednost najduže relacije od mesta kupovine i imala trajanje 3 dana.

 

Stranci koji kupe tu kartu imaju više mogućnosti da je iskoriste i to:

1. Osnovna svrha, sa tom kartom i bar kodom na njoj se mogu uključiti na autoput i iskoristiti je na izlaznoj ili usputnim naplatnim rampama tako što će na izlaznoj naplatnoj rampi samo skenirati bar kod i tako ubrzati prolaz kroz rampu bez zadržavanja, sa mogućnošću više ulazaka i izlazaka sa autoputa u periodu važenja karte ali u jednom smeru korišćenja autoputa.

2. Sa tom kartom mogu ostvariti popust bar 30% na porodične karte za ulazak u muzeje i ostale kulturne i turističke atrakcije duž autoputa ili čak i celoj državi. Uz ovo treba napraviti aplikaciju koja bi ih u realnom vremenu obaveštavala da nailaze na isključenje sa autoputa koje ih vodi do određene kulturne lokacije gde imaju popust na ulazak kao i punu informaciju o lokalitetu kraj kojeg prolaze.
Ukoliko ne svrate prve godine, svakako će svratiti neke sledeće i o tome pričati njihovim prijateljima.

3. sa ovom kartom mogu ostvariti mali popust i na hotele i restorane koji se nalaze u široj zoni autoputa i gde se mogu osvežiti, nahraniti, prenoćiti i poželeti da ponovo dođu.

Ovim načinom Prepaid plaćanja putarine dobijamo više stvari kao što su smanjene gužve na naplatnim rampama, povećan prihod naplate putarine, povećanje obima turističkih poseta turista koji nisu imali prethodnu turističku animaciju kao i povećanje poseta ugostiteljskim objektima a sve u smislu ravnomernog razvoja cele zemlje.

Kao i ostali predlozi na ovom sajtu i za realizaciju ovog je potrebna samo odluka i mala organizacija. Velikih ulaganja nema već sve predstavlja višestruku dobit.

Mojpredlog.rs

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Avio domaći turizam -Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga