Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Od Mostarske petlje do Čukarice i natrag

Uzimajući u obzir velike dnevne migracije stanovništva radnim danima na relaciji Obrenovac - Beograd kao i velike migracije stanovništva vikendom na relaciji centar grada - Ada Ciganlija i saobraćajna zagušenja koje te migracije stvaraju na potezu mostarska petlja - Čukarička padina Moj predlog za rešenje ovog problema je sledeći:

 

1. Krećući se iz pravca centra grada i Mostarske petlje prema Čukaričkoj padini, potrebno je ali nije za početak neophodno dozvoliti svim vozilima da se kreću krajnjom desnom trakom koja je trenutno rezervisana za saobraćaj vozla gradskog saobraćaja. Ukoliko se ovaj predlog primeni, povećava se kapacitet te saobraćajnice ѕa 50% a vozila gradskog saobraćaja neće biti usporena zbog smanjene gužve i povećane brzine kretanja vozila i kapaciteta saobraćajnice.

2. Sledeće interesantno mesto je semaforom regulisana raskrsnica sa ulicom Ruska koju je potrebno u potpunosti ukinuti tako da vozila koja se kreću put Čukaričke padine mogu nesmetano da nastave sa kretanjem bez zaustavljanja. U zoni iste sadašnje raskrsnice potrebno je napraviti od glavnog toka saobraćaja izdvojeno autobusko stajalište kako vozila gradskog saobraćaja ne bi smetala toku saobraćaja dok su u stanici.
Potrebno je napraviti pešačku pasarelu sa ili bez eskalatora i lifta kako bi putnici i pešaci mogli nesmetano da pređu na drugu stranu ulice.

3. Na raskrsnici Radničke i Paštrovićeve potrebno je ukinuti raskrsnicu i pešački prelaz. Pešaci bi prelazili na drugu stranu ulice preko pešačke pasarele sa eskalatorima i lifrovima a saobraćaj bi se ispod njih nesmetano i bez zaustavljanja kretao prema Čukaričkoj padini.
Do trenutka objaljvivanja ove stranice, grad je poceo izgradnju pasarele kod tržnog centra Ada moli na tome im veliko hvala. Nadamo se da će i ostali segmenti naših predloga takodje biti realizovani.

4. Na raskrsnici kod garaže Parking servisa i uključnja sa Ade Ciganlije se ukida skretanje levo prema čukaričkoj padini kao i skretanje levo sa Ade ciganlije prema gradu. Dozvoljeno je samo skretanje interventnim vozilima skretanje levo presecanjem bulevara u slučaju hitne potrebe pod rotacijom. Deo saobraćajnice nakon raskrsnice se proširuje za jednu saobraćajnu traku koja ujedno služi i kao autobusko stajalište. Sa Ade ciganlije dve nezacisne trake vode vozila desno prema Čukaričkoj padini. Krajnja desna traka se uključuje u traku sa autobuskim stajalištem a leva traka se uključuje u servisnu saobraćajnicu gradskog saobraćaja. Iz obe trake vozila se kasnije prestrojavaju u leve trake prema Čukarici.


5. Sledeća raskrsnica ostaje u istom stanju kao i sada kako bi se omogućilo vozilimaiz grada da skrenu ranije na Čukaricu ili se kreću put Banovog brda.

6. Vozači koji sa Ade žele da se kreću prema centru grada, isključuju se prema nadvožnjaku preko puta za Obrenovac, prelaze nadvožnjak a zatim skreću desno na petlju sa dve saobraćajne trake (koju takođe treba izgraditi) koja ih ponovo spušta na novi obrenovački put ali u pravcu prema centru grada gde se uključuju u dve od četiri saobraćajne trake prema gradu.

Smer: Čukarička padina – centar grada

7. Krećući se od Čukaričke petlje prema centru prvo se nailazi na raskrsnicu pomenutu pod brojem 5 (kod Lidl-a) koja radi u ubičajenom režimu. Za sva povećanja protočnosti, može se instalirati daljinski sistem kontrole ili postaviti po potrebi patrola koja će regulisati saobraćaj. Pošto je ovo jedina raskrsnica na putu do grada, smanjuje se angažman Saobraćajne policije.

8. Na raskrsnici kod Ade ciganlije bilo bi poželjno od saobraćajnice izvući autobusko stajalište kako bi se povećao protok vozila. Na toj raskrsnici je dozvoljeno skretanje desno prema čukarici. Krajnja desna traka zahteva posebnu pažnju jer se u nju na toj raskrsnici uključuju jednom trakom vozila koja dolaze iz pravca Čukarice bez semafora. Ta vozila imaju znak obrnuti trougao ili stop. Osim ove jedne trake za skretanje desno, ostavlja se mogućnost kretanja interventnih vozila pored ove kolone i uključivanje „preko reda“. Mogućost skretanja iz pravca čukarice prema obrenovcu je isključena.

9. Na rakrsnici kod Ada mol-a takođe se ukidaju semafori kako bi vozila mogla nesmetano da se kreću prema gradu. Ukidaju se i pešački prelazi jer se pešaci kreću preko pasarele pomenute u tački 3. Vozila koja dolaze iz pravca Paštrovićeve, kreću se jednom saobraćajnom trakom i pažljivo se uključuju u glavni tok saobraćaja radničke ulice kao da imaju uslovno zeleno svetlo na semaforu (nepostojećem) odnosno može se postaviti žito trepćuće svetlo.
Autobusko stajalište se izdvaja od saobraćajnice čime se povećava bezbednost i protok saobraćaja.

10. Sledeća raskrsnice je sa Ruskom ulicom pomenuta u tački 2. Tu se u potpunosti ukida skretanje levo iz Ruske prema Obrenovcu i omogućava se isključivo skretanje prema gradu. Vozači koji žee da se kreću prema obrenovcu, imaju mogućnost da se vrate na taj put putem servisne saobraćajnice pre mostarske petlje koja će ih vratiti prema sajmu. Minut duže vožnje ali svakako manje čekanje na semaforu.
Na istoj raskrsnici autobusi gradskog saobraćaja prelaze u tramvajsku bašticu gde ih odmah čeka zajedničko autobusko i tramvajsko stajalište. Nakon toga autousi se kreću tramvajskim šinama do iza sajma.
Kao što jepomenuto u tački 2. pešački prelazi u nivou se ukidaju i pešaci koriste pasarelu sa ili bez eskalatora i lifta.


11. Autobusko stajalište kod sajma se premešta na tramvajsku bašticu. Nakon napuštanja stanice, Autobusi napuštaju bašticu nakon 100 metara i uključuju se u krejnju desnu saobraćajnu traku bulevara Vojvode Mišića a zatim danje redovnim trasama.

Ovo je ukratko izložen plan povećanja brzine kretanja i smanjenja saobraćajnih gužvi na pomenutom potezu.
Najveću investiciju predstavlja izgradnja petnje Čukarička padina a zatim tri moderne, lepe, pešačke pasarele sa brzim eskalatorima (pokternim stepenicama) i liftovima za osobe sa potrebnim potrebama.

Kada se ovo rešenje poveže sa rešenjem linearima na mostu Gazela i pristupnim saobraćajnicama, saobraćaj u ovom delu grada neće biti tema ponovnog razmatranja u narednih 30 godina.

Peđa Šuput

mojpredlog.rs

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga