Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Blokovske garaže

Kako da slobodno šetamo trotoarom dok su naša vozila uredno parkirana...

Možda Vam je poznato, a možda i ne, da skoro sav saobraćajni problem u gradu se zasniva na nedostatku odgovaraućeg broja parking mesta. U saobraćaju, čim neko uspori kretanje vozila da bi pronašao parking mesto, on iza sebe nagomilava saobraćaj i zaustavlja ga kada želi da se uparkira na ulovljeno slobodno parking mesto. Naravno, veliki broj vozila je nepropisno parkiran na trotoarima zbog čega su pešaci prisiljeni da predju na saobraćajnicu i njome se kreću rizikujući sopstvenu bezbednost.

U okviru sadašnjih zakonskih regulativa teško da možemo išta pametno da uradimo jer sve što se pokuša, više ide na ruku onima koji žele da mešetarenjem ostvare korist za sebe nego što to ide na ruku zakonodavcu.

Dakle, treba promeniti zakon i neka podzakonska akta...

•  Prvo što je neophodno promeniti zakon tako da onemogući investitoria mešetarenje i preprodaju parking mesta već da sva parking mesta koja su obezbeđena projektom i povezana sa brojem i povezana sa brojem stanova budu katastarski pripadajući i neotuđivi deo stana bilo da se izvodi na istoj parceli ili u namenskom blokovskom parkiralištu. Ukoliko investitior napravi veći broj parking mesta u odnosu na neophodan broj povezan sa brojem stanova, ta mesta mogu biti predmet posebne trgovine.

•  Drugo, potrebno je promeniti zakon u delu definisanja minimalne površine zemljišta potrebne za izgradnju objekta ali tako da se na parcelama površina manje od 3 ara dozvoli izgradnja tri vrste objekata i to dečija igrališta, sportski tereni i parking prostor bilo da je u pitanju parking u nivou ulice ili višespratna blokovska garaža.

•  Investitori na tim malim placevima mogu biti Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju grada, parking servis ili privatni investitori.

• Ono što treba da privuče investitore da zidaju blokovske garaže je mogućnost da izgrađena parking mesta prodaju investitorima koji zidaju zgrade u radijusu od 200 metara od blokovske garaže ili drugim zainteresovanim licima kao i mogućnost iznajmljivanja slobodnih parking mesta.

•  Investitori koji zidaju zgradu i koji po sadašnjem zakonu moraju na istoj parceli da obezbede adekvatan broj parking mesta, promenom zakona bi mogli izbeći trošove ukopavanja i borbe sa podzemnim vodamatako što bi pre dobijanja građevinske dozvole bili u obavezi da kupe neophodan broj parking mesta u blokovskoj garaži i da o toj kupovini dostave dokaz iz katastra. Ta parking mesta moraju biti katastarski vezana za stanove koji se izgrađuju i moguće ih je prodati samo kao neodvojivi deo stana odnosno zajedno sa stanom.

•  Blokovske garaže mogu da imaju fasadu koja bi zadržala estetski prijatan izgled ulice.

•  Blokovska garaža može biti klasičan parking u nivou ulica, parking garaža tipa fast park ili automatizovana mehanička garaža čiji kapacitet može biti nogostruko veći od kapaciteta klasičnog parkinga. Na primer, na površini dva parking mesta moguće je parkirati i do dvadeset automogila. Ako znamo da na tim malim parcelama možemo postaviti sigurno pet takvih sistema, dolazimo do kapaciteta od 100 parking mesta. Malo li je?

•  Osim navedenog, bilo bi veoma korisno promeniti minimalne dimenzije parking mesta tako da minimalna šiina bude 260cm i minimalna dužina 550cm osim ukoliko je garažni prostor potpuno automatizovan gde bi dimenzije parking mesta bile najpribližnije sadašnjim jer vozač vozilo ostavlja na prijemnom odeljenju i ne vozi ga dalje u garažu.

•  Najteže ali veoma korisno je povećati broj obaveznih parking mesta vezanih za izgrađeni stan tako da na jedan stan treba izgraditi najmanje dva parking mesta.

•  Potrebno je uvesti saobraćajnu inspekciju, kod tehničkog prijema zgrada, koja bi imala mogućnost provere ostvarenosti parking kapaciteta po projektu i do pet godina nakon tehničkog prijema zgrade.

Primenom ovih novih pravila dobili bismo veliko negodovanje investitora kojima će trebati malo vremena da shvate da im se više isplati da se ovako zidaju zgrade i da se parking mesta ne prodaju posebno već da budu deo cene stana kroz opretećenje cene na bruto površinu zgrade koja kada se podeli na ukupnu kvadraturu minimalno utiče na promenu cene stana a nema naknadne borbe oko prodaje parking prostora.Pošto nova pravila važe za sve, neće biti mešetarenja već će ti investitori biti favorizovani kod kupaa zbog boljih uslova odnosno garaže koja se dobija uz stan.

Takože bismo rešili problem ljudima koji žive na malim placevima, neretko u trošnim kućama i lošim uslovima, koji drugačije ne bi bili u mogućnosti da prodaju njihovu nekretninu i dođu do civilizovanije nekretnine.

Otvaramo investitorima nove mogućnosti za zaradu.

Najvažnije od svega je što rešavamo problem parkiranja i potrage za parking mestom u gradu a samim tim uklanjamo veliki broj vozila sa trotoara i trotoare vraćamo pešacima, majkama sa dečijim kolicima , invalidskim kolicima i osećaju veće slobode kretanja i življenja.

Kad već namera gradskih urbanista nije da grad raste šireći se već raste sabijajući se u centralne gradske opštine i podižući se u visinu, hajde da trajno rešimo problem parkiranja zbog svih nas.

Mojpredlog.rs

 

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga