Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Autoput kroz Beograd sa posebnim osvrtom na most Gazela


Predlog rešenja problema svakodnevnog saobraćajnog zagušenja na delu autoputa kroz Beograd iz pravca Niša od „Bokeljske petlje“ do petlje „Zmaj“, obilaznici od petlje „Zmaj“ do nekadašnje „lakat krivine“ kao iz pravca aerodroma prema gradu od centra Sava do plavog mosta povećanje protoka saobraćaja uz podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja.

 

Tema: Predlog rešenja problema svakodnevnog saobraćajnog zagušenja na autoputu kroz Beograd sa akcentom na prilazima mostu Gazela iz pravca Aerodroma Nikola Tesla i iz pravca Niša i povećanje protoka saobraćaja uz podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja.

Uzrok problema:
Osnovni uzrok problema zagušenja saobraćaja na gradskom delu autoputa kroz Beograd na prilazima mostu Gazela, osim povećanja broja vozila i sličnih tekućih problema je ne savesna vožnja vozača koji se uključuju na autoput sa namerom da se odmah ili što je moguće pre, prestroje u srednju i najbržu
saobraćajnu traku
čime uzrokuju ne planirano kočenje, usporavanje i zaustavljanje vozila koja se tim trakama već kreću a to dalje prouzrokuje nagomilavanje saobraćaja i stvaranje gužve i zagušenje saobraćaja na predmetnom pravcu.

Posledica sadašnje organizacije saobraćaja :

- kilometarske kolone i/ili potpuno zagušenje saobraćaja na autoputu i prilaznim saobraćajnicama mostu Gazela;
- kilometarske kolone na prilazima Brankovom mostu i starom železničkom mostu zbog prelivanja saobraćaja;
- zagušenje gradskih saobraćajnica zbog ne mogućnosti odlivanja saobraćaja autoputem i mostom Gazela;
- otežan prolaz vozila javnog gradskog prevoza zbog usporenog kretanja vozila i velike gustine saobraćaja;
- povećan broj kvarova na starijim automobilima zbog pregrevanja motora prouzrokovanih „stani-kreni“ načinom kretanja u kolonama koje kao posledicu imaju stvaranje saobraćajnih čepova iza tih vozila;
- česte lakše saobraćajne nezgode prouzrokovane, uglavnom, nervozom vozača;
- angažovanje velikog broja pripadnika saobraćajne policije na poslovima regulisanja saobraćaja (skoro bezuspešno);
- povećana zagađenost vazduha zbog izduvnih gasova vozila koja stoje ili se kreću malim brzinama koristeći prvi ili drugi stepen prenosa menjača;
- otežano kretanje vozila hitnih intervencija i posredno ugrožavanje života i imovine građana;

Predlog rešenja problema:

Jedini uzrok problema na koji može da se utiče, predstavlja način na koji se vozila uključuju na autoput ili se sa njega isključuju. Težnja vozača da se u trenutku uključenja u krajnju desnu traku, odmah ili što je pre moguće prestroje u srednju ili najbržu traku je svakodnevni očigledni primer za to.

U sadašnjim uslovima, ovakvo uključenje vozila uzrokuje kočenje vozila koja se u tom trenutku već kreću srednjom i najbržom trakom kao i naglo sporenje i zagušenje saobraćaja na autoputu a što sve zajedno utiče na ugrožavanje bezbednosti saobraćaja koje se ogleda u povećanom broju lančanih sudara sa težim ili lakšim i svakako materijalnim posledicama.

Primeri prestrojavanja u prvih 50 metara od uključenja na autoput.
Najefikasniji, najbrži i najjeftiniji način je kanalisanje saobraćaja postavljanjem lineara preko linije koja razdvaja krajnju desnu od srednje saobraćajne trake.

Rejon 1 – Autoput kod centra Sava u pravcu Niša

U reonu centra Sava, dužina tog ograničenja bi iznosila približno 600 metara.
Početak postavljenog lineara bi se nalazio na mestu spajanja autoputa i izlaza sa autobuske stanice kod bloka 19a i završio bi se na samom početku mosta gazela odnosno kod portala sa putokazima na mostu.

Krajnjom desnom trakom bi se kretala vozila koja se na autoput uključuju kod bloka 19a i to iz ulice Milentija Popovića, zatim iz pravca hotela Crown Plaza odn. ulice Vladimira Popovića i najzad vozila koja se kreću iz pravca novobeogradskih blokova odnosno ulicom Jurija Gagarina.

Sva vozila koja se kreću ovom trakom imaju malu brzinu kretanja te im je lakše da se kod prilaza iz ulice Jurija Gagarina naizmenično uključuju stvarajući jednu bezbednu kolonu.

Logikom, kretanja vozila koja se kreću tom trakom do kraja kanalisanja saobraćaja linearima, ubrzavaće i postići će brzinu približno jednaku brzini kretanja vozila koja se kreću srednjom i najbržom trakom mosta. Zahvaljujući tome, doći će do znatno jednostavnijeg i bezbednijeg uklapanja u tokove saobraćaja sa vozilima koja se već kreću bržim trakama.

Za to vreme, vozila koja su na autoput stupila najkasnije kod Beogradske arene, imaju slobodan prolaz do mosta Gazela bez bojazni da će ih neko vozilo omesti u kretanju zbog uključenja na autoput.
Od mesta prestanka kanalisanja saobraćaja linearima, kod portala sa putokazima, do prvog isključenja sa autoputa (prema Beogradskom Sajmu i Banovom brdu), udaljenost je 800 metara što predstavlja sasvim dovoljno prostora za prestrojavanje vozila iz bržih traka ka sajmu i uklapanje sa vozilima iz trake sa prethodno navedenim ograničenjem i težnjom za kretanjem prema nišu.

Rejon 2 – Autoput kod mostarske petlje i isključenje kod hitne pomoći

Predlog je da se isključenje za hitnu pomoć pomeri do same mostarske petlje i to uz pomoć lineara koji bi bili postavljeni na polovini širine puta tako da bi krajnje dve leve saobraćajne trake bile odvojene od desne dve saobraćajne trake i to oko 200 metara pre nadvožnjaka sve do sadašnjeg isključenja za hitnu pomoć.

Leva polovina puta bi bila brzoprotočna prema autokomandi i nišu a desna polovina bi se koristila u dve trake i to krajnja desna kao traka za kretanja vozila gradskog saobraćaja sa autobuskim stajalištem na postojećem mestu i leva traka bi se koristila kao traka za isključenje prema hitnoj pomoći i Oblakovskoj ulici.

Nakon napuštanja autobuskog stajališta, autobusi bi se kod suženja prestrojavali u levu traku i nastavljali dalje duž kanalisanog ograničenja.

Na mestu ukrštanja novo nastale saobraćajne trake koja je isključenje za hitnu pomoć sa saobraćajnom trakom koja dovodi vozila sa senjaka pored pivare, potrebno je postaviti sabraćajne znake za suženje i naizmenično propuštanje vozila istog smera.

Vozila koja se sada kreću istom trakom imaju mogućnost da se isključe prema hitnoj pomoći ili nastave kretanje prema steku ili autokomandi.

Na mestu sadašnjeg autobuskog stajališta kod NIS benzinske stanice već sad ima dovoljno širine za dve saobraćajne trake i to desna za bezbedno zaustavljanje autobusa jgs i leva za prolazak vozila koja se kreću ka autoput-u. Ovo usmereno kretanje se završava sa završetkom travnatog ostrva u visini benzinske stanice. Odatle vozila mogu da nastave kretanje i uključe se u srednju traku autoputa ili nastave kretanje servisnom saobraćajnicom prema isključenju Autokomanda.

Ovo rešenje ima svrhu da ne dozvoli ugrožavanje glavnog toka saobraćaja od strane vozila koja se uključuju na autoput kod hitne pomoći ali i da rastereti tačku preplitanja saobraćaja na istoj poziciji sa vozilima koja žele da se isključe kod hitne pomoći.
Svakako, potrebno je na ranijim portalima postaviti informaciju da je za isključenje kod hitne pomoći potrebno držati desnu saobraćajnu traku na mostu Gazela (kao što je predstavljeno na slici dole).

Rejon 3 – Autoput kod isključenja za Autokomandu

Potrebno je sadašnje stajalište autobusa gradskog saobraćaja pomeriti 150 metara pre sadašnje pozicije odnosno ispod železničkog nadvožnjaka.

Potrebno je iskoristiti zeleni zaštitni pojas koji se nalazi pored autoputa i umesto njega napraviti dve trake kojima bi bilo dozvoljeno kretanje samo vozilima gradskog saobraćaja. Desna traka bi bila zaustavna traka, autobuska stanica a leva bi omogućavala vozilima da se zaobiđu u slučaju kvara ili zastoja iz nekog drugog razloga.

Ovim rešenjem se eliminiše bezbedonosni problem na poziciji sadašnjeg autobuskog stajališta gde često dolazi do saobraćajnog konflikta vozila koja se isključuju prema autokomandi sa autobusima koji tu primaju putnike a nakon toga, iz mirovanja,kreću i nastavljaju pravo prema petlji koja ih vodi ka Karađorđevom trgu ili ustaničkoj ulici i usporavaju saobraćaj.

Ovim rešenjem vozila JGS koja se uključuju ponovo na servisnu saobraćajnicu prema autokomandi ili gradu, već se kreću i mnogo će jednostavnije i bezbednije da se uključe ponovo u saobraćaj nego vozila koja stoje u sred problema.

Sadašnja situacija
– Autoput kod Autokomande

Buduća situacija sa izdvojenim autobuskim stajalištem kod autokomande

Rejon 3a – nadvožnjak iznad autoputa kod autokomande

U vreme saobraćajnog špica, a neretko i u vreme van špica, javlja se problem nagomlavanja saobraćaja na servisnoj saobraćajnici autoputa koja vodi ka isključenju prema karađorđevom parku i ustaničkoj ulici.
Prvi problem je u kretanju ne savesnih vozača u paralelnoj koloni na penjanju sa autoputa čime na samom ukrštanju sa saobraćajnicom koja dolazi sa autokomande dolazi do drugog problema koji je prouzrokovan lošim ukrštanjem saobraćaja na samom mostu a na pozicijama gde se spaja saobraćaj sa autoputa sa saobraćajem sa autokomande kao i odvajanje prema ustaničkoj ulici.

Za rešenje prvog problema potrebno je postaviti lineare od servisne saobraćajnice autoputa do ukrštanja sa saobraćajnocom iz pravca autokomande kako bi se onemogućila vožnja u dve kolone. Pozicija lineara označena je srvenom isprekidanom linijom na slici dole.

Za rešenje drugog problema potrebno je postaviti lineare iz pravca autokomande prema Karađorđevom parku 50 metara nakon isključenja za autoput u pravcu Niša i kanalisati saobraćaj do prvog semafora odnosno ukrštanja sa Južnim bulevarom.

Time bi se vozila koja dolaze iz pravca Autokomande kanalisala znatno ranije i formirala pravilnu kolonu koja bi mnogo brže ispraznila autokomandu prema Ustaničkoj, Južnom bulevaru i autoputu prema Novom Beogradu i mnogo pravilnije bi se sretala i preplitala sa saobraćajem koji dolazi sa autoputa.

Pošto linear završava kod semafora, saobraćaj koji dolazi sa autoputa prema Karađorđevom parku će se kretati mnogo jednostavnije i bezbednije (slika dole).

Pošto je dosadašnja svakodnevna praksa pokazala mnogo nasilnih i uglavnom uspešnih prestrojavanja iz pravca autokomande prema ustaničkoj ulici i to preticanjem cele kolone i ubacivanjem u tu kolonu kod samog početka odvajanja zbog čega pomenuta kolonona stoji, dok se ova vozila ne ubace, umesto da teče, novopostavljeni linear će to onemogućiti a samim tim će povećati brzinu prolaska preko raskrsnice i bolji tok saobraćaja.

Grafički prikaz rešene situacije i pozicije lineara možete videti na gornjoj ali i donjim slikama.

Rejon 4 – Autoput, potes autokomanda, dušanovačka pijaca smer prema Nišu

Potrebno je sadašnju zaustavnu traku od uključenja kod autokomande do isključenja kod dušanovačke pijace pretvoriti u servisnu saobraćajnicu kao što je to učinjeno od petlje beogradska arena do centra Sava, od Bokeljske petlje do hitne pomoći i sl.
Time bi se rasteretilo uključenje kod autokomande a samo skretanje za Dušanovačku pijacu bi bilo produženo. Sada se za vreme špica formira kolona za skretanje prema dušanovcu čak do salona nameštaja Forma ideale što realno vozače drži u prekršaju a nadolaeći saobraćaj za predmetno isključenje primorava na nagla kočenja radi prestrojavanja i formiranja kolone za isključenje. Sve to čini saobraćaj ne planirano znatno sporijim i stvara zagušenja i nagomilavanja.
Potrebno je i postaviti saobraćajni znak koji pokazuje da je krajnja desna traka predviđena za skretanje na dušanovac. Time bi se rasteretio taj potes i saobraćaj bi bio brži i rasterećeniji prema plavom mostu.

Rejon 5 – autoput ulaz na bokeljsku petlju kod vatrogasnog doma iz pravca Niša

Potrebno je postaviti linear u dužini od 20m kao što je prikazano na slici gore. Time bi se eliminisalo uključenje vozila (koje je prekršaj), koja se kreću servisnom saobraćajnicom pored doma zdravlja, suda i vatrogasnog doma, direktno na autoput već bi kako je i sada propisano ta vozila nastavila svoje kretanje pravo prema bokeljskoj petlji a zatim prema mostaru i gazeli.

Ovim bi se naučili vozači da tim putem realno može da se prođe ali sporije i eliminisalo bi se nagomilavanje saobraćaja na autoputu na toj poziciji zbog vozača koji se praveći prekršaj na toj poziciji uključuju na autoput i usporavaju linearni saobraćaj.

Jedino što može da se javi kao problem je ometanje vatrogasnih vozila u njihovoj delatnosti jer oni možda koriste upravo taj saobraćajni prekršaj za brže intervencije na autoputu i dalje prema pravcu gazele i novog beograda.
Svakako se u linearima može ostaviti razmak-prolaz za točkove, sa nižim linearima, koji bi samo velikim vozilima kao što su vatrogasana omogućio ne smetan prolaz dok putnička vozila ne bi mogla tuda da prođu.

Rejon 6 – Bokeljska petlja – uključenje iz južnog bulevara na autoput prema Novom Beogradu

Potrebno je izvesti izmeštanje postojećeg autobuskog stajališta i to tako da se pomeri paralelno u odnosu na sadašnju poziciju a u dubinu zelenog pojasa u širini od oko 3,5 metara.
Time bi stajalište postalo bezbednije a pored njega bi prolazile dve saobraćajne trake koje dolaze kako iz pravca autoputa iz Niša tako i iz pravca južnog bulevara i autokomande. Tako bi se mešanje saobraćaja i naizmenično uklapanje vozila pomerilo oko sto metara kasnije nego sada.

Vozila gradskog saobraćaja bi se nakon prijema putnika jednako kao i sada uključivala u saobraćaj sa autobuskog stajališta.

Na ovu poziciju treba vratiti međugradsko autobusko stajalište jer se prethodna pozicija pokazala kao nedovoljno bezbedna za putnike koji nastavljaju putovanje vozilima gradskog saobraćaja.

Na samom spajanju ove saobraćajnice sa autoputem, potrebno je postaviti linear po liniji razgraničenja srednje saobraćajne trake autoputa i servisne saobraćajnice koja dolazi iz pravca južnog bulevara u dužini od sto metara nakon završetka železničkog nadvožnjaka nad autoputem.

Dva su razloga za ovo usmeravanje saobraćaja...

Prvi razlog je sprečavanje vozila koja se uključuju na autoput da se odmah uključe u srednju ili najbržu saobraćajnu traku autoputa što svakodnevno prouzrokuje kočenja u tim trakama i nagomilavanje saobraćaja kilometar u nazad prema plavom mostu a u jutarnjim časovima kolona doseže i do Lastine stanice.

Drugi razlog je izmeštanje tačke preplitanja vozila koja se kreću ovim saobraćajnicama na poziciju na kojoj ima dovoljno dnevnog svetla a radi bezbednijeg uključenja u druge saobraćajne trake.

Izuzetno je ne bezbedno vršiti bilo kakva ukrštanja saobraćaja na pozicijama gde vozači dolaze iz osunčanog dela autoputa u deo ispod nadvožnjaka koji za njih predstavlja neku vrstu mračnog tunela. Očima vozača je veoma teško da se prilagode toj promeni a pogotovo da blagovremeno odreaguju na druga vozila koja pokušavaju da im se uključe „ispred nosa“ u mraku.

Zato je potrebno tačku preplitanja saobraćaja pomeriti dalje od nadvožnjaka na mesto koje je dovoljno osvetljeno i bezbedno.

Rejon 7 – Mostarska petlja smer prema Novom Beogradu

Kao i u prethodnim slučajevima, u visini početka mosta gazela a pre ulaska na autobusko stajalište „mostar“ potrebno je postaviti linear na polovinu širine saobraćajnog pojasa kao na slici dole.


Dve saobraćajne trake levo od lineara bi bile brzoprotočne trake preko mosta dok bi saobraćajne trake desno od lineara bile namenjene vozilima gradskog saobraćaja i vozilima kojima se ne žuri jer će u narednom kilometru imati dva uključenja gde će morati da se mešaju sa vozilima koja žele da se uključe na autoput. Prolazak tom deonicom je sporiji ali i dalje protočan način kretanja prema Novom Beogradu.

Na slici gore se vidi pozicija spajanja saobraćaja servisne saobraćajnice i saobraćaja iz pravca ulice Kneza Miloša. Vozila se bezbednije uključuju na autoput jer im sa leve strane dolaze vozila koja se kreću manjom brzinom od vozila koja se kreću najbržim trakama autoputa.

Ista bezbedna situacija se dešava i na sledećem uključenju na autoput gde imamo priliv vozila iz Savske ulice i Bulevara Vojvode Mišića.

Raspored lineara na Mostarskoj petlji

Rejon 8 – Autoput kod sava centra i nadvožnjaka u ulici Milentija Popovića

Potrebno je na nadvožnjjak ili ispred njega postaviti obaveštenje da je za skretanje Beogradska arena potrebno ići desnom trakom odnosno servisnom saobraćajnicom kako bi vozači vršili bagovremeno prestrojavanje i time ne bi usporavali saobraćaj prouzrokovan kasnim prestrojavanjem za pomenuto isključenje.

Rejon 9 – Autoput – uspon kod studentskog grada prema aerodromu (u međuvremenu je delimično urađeno)

Potrebno je na usponu od studentskog grada do bazena 11 April od zaustavne trake napraviti servisnu traku kao što je kod bloka 23 i bloka 28.
Na početku uspona, treba postaviti znak sa natpisom Bežanijska kosa, Zemun koji bi se odnosio na krajnju desu traku. Tako bi se vozila za Bežanijsku kosu prestrojavala već kod studentskog grada i time rasteretila dve tranzitne brze saobraćajne trake.
Može se postaviti i obaveštenje o preporučnoj minimalnoj brzini za najbržu saobraćajnu traku.

Rejon 10 – Autoput- Petlja Zmaj, odvajanje prema batajnici

Potrebno je proširiti odvajanje sa autoputa od BS Zmaj do puta za Novi Sad tako da se dobije dupli kapacitet odvajanja sa autoputa prema batajnici.

Takođe je potrebno promeniti prioritet na putu za Novi Sad na spajanju sa dolazećim saobraćajem sa autoputa iz pravca Niša tako da dve trake dolaze iz pravca autoputa a dve trake iz pravca kvantaške pijace i spajaju se u jednu, krajnju levu kako bi se bezbedno ukrstio sa dotokom vozila sa autoputa. Pošto put za Novi Sad iz pravca kvantaške pijace ima znatno manju frekvencu saobraćaja, ovakvo spajanje je veoma jednostavno i korisno. Dalje bi na sledeće dve raskrsnice trebalo dati prioritet putem dužih semaforskih intervala saobraćaju koji se kreće putem za novi sad u odosu na sporedne ulice sve do ugrinovačke ulice.

Rejon 11 – raskrsnica puta za Novi Sad i Ugrinovačke ulice

Ovu raskrsnicu potrebno je dodantno semaforizovati sa dva do tri portala pre navedene raskrsnice na način kao na slici gore.

Signalizacija u drugoj traci s leva i krajnjoj desnoj traci treba da se menja u špicu i u skladu sa situacijom na terenu. U vreme popodnevnog špica krajnje dve trake bi bile predviđene samo za skretanje levo prema naselju Altina dok bi desne dve bile za kretanje pravo odnosno krajnja desna za kretanje pravo i skretanje desno.

Nakon skretanja levo prema naselju altina, potrebno je napraviti širu komunikaciju do sledeće raskrsnice tako da dve trake idu prema altini a jedna ili dve sa altine. Postoji mogućnost i da se odluka o kretanju na altini desno ili pravo definiše već na semaforu u ulici put za novi sad tako što vozila koja se kreću krajnjom levom trakom za skretanje idu nakon skretanja direktno pravo na altinu u ulicu Dobanovački put dok vozila koja na semaforu drže desnu traku za skretanje, nakon skretanja ne ometano na altini skreću desno u ulicu Ugrinovački put.
Na ovaj način rešava se uzrok velikog saobraćajnog zagušenja na putu za Novi Sad.

Kompletno rešenje ove izuzetno opterećene raskrsnice moglo bi se napraviti semaforskom signalizacijom poput one u Kneza Miloša koja bi se postavila duž 150 metara puta od puta za novi sad do ipsilon raskrsnice sa dobanovačkim i ugrinovačkim putem tako da u jutarnjem špicu taj deo puta propušta dve trake iz pravca altine prema gradu a u popodnevnom špicu dve trake iz grada prema altini a jedna prema gradu.
Sastavni deo ovog rešenja bi bila blaga rekonstrukcija početka ugrinovačke ulice tako što bi se na uštrb širine ulaska u ugrinovačku ulicu mogla napraviti još jedna traka za semafor iz ugrinovačke prema altini i autoputu za novi sad.
U toj situaciji, bilo bi kao i sada dve trake koje skreću levo prema kvantaškoj pijaci jedna traka koja u doba špica vodi takođe prema kvantaškoj pijaci ili u slučaju druge potrebe, vodi pravo prema altini i krajnja desna koja vodi samo pravo prema altini. Naravno, ostaje da postoji i traka za skretanje desno prema Batajnici i Novom Sadu.
U trenucima kada iz Uginovačke ulice vode dve trake pravo na Altinu ili iz pravca kvantaša dve trake vode levo prema altini, na kratkom potesu na altini moraju dve trake voditi prema Altini a jedna prema gradu.
Ovde je potrebno samo malo više angažovanja signalizacije sa daljinskim upravljanjem i video nadzora ali rešenje omogućava brzu eliminaciju gužve na obilaznici oko Beograda i putu ka Pupinovom mostu.

Rejon 12 – Lakat krivina – smer prema Pupinovom mostu

Rešenje ove raskrsnice je veoma jednostavno.
Potrebno je postaviti lineare duž linije razgraničenja krajnje desne saobraćajne trake koja vodi prema Pupinovom mostu, zatim preko cele raskrsnice i još narednih sto metara na liniji razgraničenja krajnje desne i srednje saobraćajne trake.
Na ovaj način bi se omogućilo samo vozilima koja se kreću krajnjom desnom trakom da ne smetano prolaze pravo preko T raskrsnice. Ovim bi se povećalo rasterećenje ovog puta od teretnh vozila koja se kreću obilaznicom prema pupinovom mostu jer se izbegava dug period zaustavljanja teretnih vozila na semaforu a zatim i još duže vreme ubrzavanja tih vozila od stanja mirovanja na semaforu. Za to vreme bi druga saobraćajna traka ostala regulisana semaforom kao i do sada eventualno bi se otvarala za prolaz pravo samo kada je zatvoren prolaz za vozila koja dolaze iz pravca batajnice što dodatno može da se uredi semaforskom signalizacojom.

Ovo usmeravanje ne smeta vozilima koja dolaze iz pravca batajnice a žele da skrenu levo prema pupinovom mostu zato što ona na ulasku u raskrsnicu na raspolaganju imaju samo dve trake za skretanje levo a kada skrenu prema pupinovom mostu, opet imaju na raspolaganju samo dve trake sve do prestanka usmerenog kretanja vozila iz pravca kvantaške pijace kada na raspolaganje dobijaju još jednu saobraćajnu traku (za kojom realno nemaju potrebu).

Položaj lineara na raskrsnici poznatoj kao „Lakat krivina“

Video pokazuje situaciju prvi dan nakon preslagiganja lineara na mostarskoj petlji i protocnost Gazele zahvaljujući toj reorganizaciji. Do samo dan pre ove reorganizacije, zbog zagušenja na ovom mestu, kolona vozila koja je su čekala da pređu gazelu je bila do Dušanovačkog ili plavog mosta.

Zaključak:


Ovim predlozima obuhvaćen je najopterećeniji deo autoputa i delovi saobraćajnica koji indirektno utiču na saobraćaj na autoputu.

Ukoliko se sve primeni kao što je navedeno, sigurno će doći do znatnog olakšanja kretanja vozila ovim saobraćajnicama.

Usmeravanje saobraćaja navedeno u tački 7 isprobano je u julu 2009 godine, poslednjih dana Beogradske Univerzijade kada je saobraćajna policija pomerila postojeće lineare u skladu sa gore navedenim predlogom. Saobraćajne gužve koje su se do tada protezale do dušanovačkog pa i do plavog mosta, odjednom su nestale. Nije bilo niti jednog zagušenja saobraćaja na prilazu gazeli ili samom mostu. Nakon uklanjanja lineara na tom potesu ali i svim ostalim pozicijama zbog univerzijade, saobraćaj je opet postao spor i komplikovan kakav je i danas.

Nadam se da će Vas ovi predlozi nekoga zainteresovati i da će projektnom razradom uspeti da dođe i do boljih rezultata od rezultata koje sam ja predvideo

Za sve dodatne konsultacije stojim Vam na raspolaganju.

Peđa Šuput

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga