Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Opštinska sveznalica - program za opštinu i upravnike zgrada

Program za vođenje komunikacije i evidencije opština sa upravnicima zgrada

Ideja i cilj:
Olakšati i pojednostaviti dvosmernu komunikaciju opštinske uprave sa upravnicima zgrada radi:
- Boljeg sagledavanja problema i aktuelnosti na terenu
- Unapređenja komunalnih uslova življenja
- Unapređenja saobraćajnih uslova
- Obaveštavanja upravnika o akcijama koje sprovodi opština
- Lakšeg dobijanja dokumenata, projekata, odobrenja... od strane opštine
- Lakšeg vođenja evidencije upravnika o planiranju, prikupljenim sredstvima, planiranim i preduzetim akcijama,
- Direktne dvosmerne elektronske komunikacije na relaciji opština-upravnik –stanari
- Lakšeg horizontalnog obaveštavanja među upravnicima na nivou opštine o akcijama koje se preduzimaju
- Opštinski blog sa iskustvima građana
- Direktnog naručivanja usluga javnih komunalnih službi
- Smanjenje obima direktnog (ličnog) kontakta građana, upravnika i službenika opštine
- Brži i efikasniji servis

Način obuhvata navedenih tema:
Opština nabavlja posebno izrađen softver koji predstavlja opštinsku komunikacionu mrežu koja vizuelno radi na principu veb aplikacije i android platforme.

Opis softvera:
Upravnik zgrade ima otvoren poseban nalog za svaki ulaz kojim upravlja.
Nalog ima korisničko ime i lozinku za pristup a moguće je pristupiti i preko korisničkih elektronskih kartica.
Nalog ima mogućnost komunikacije e-mail-om po uzoru na Gmail a njegova adresa predstavlja pun naziv ili skraćenicu adrese na posebnom opštinskom domenu koji može biti tipa adresa@upr.imeopstine.rs.

Putem aplikacije, upravnik ima direktnu komunikaciju sa dodeljenim referentom u opštini u realnom vremenu ili uz ostavljanje poruke kako bi se u što kraćem vremenu dobili odgovori na pitanja upravnika.
Putem aplikacije slične Beokom servisu, upravnik može da direktno šalje fotografije i obaveštenja njegovom referentu ili službi nadležnoj za npr. Promenu sijalica na banderama, popravljanje udarnih rupa, saniranje osušenih stabala, pucanje vodovodne cevi, bespravnu gradnju i slično. Takođe se mogu slati i predlozi za izmenu saobraćajnih uslova zbog potrebe za jednostavnijim i bezbednijim komunikacijama. Opcija razno upućuje pitanje referentu na dalje opredeljivanje i postupanje po zahtevu.

Trenutno, kada Opština sprovodi razne akcije, o njima su obično upoznati samo oni ljudi koji su pročitali plakat na vratima opštine ili mesne zajednice. Putem naloga, upravnik dobija sve informacije i može ih proslediti stanarima na e-mail-ove, viber, whatsup, Facebook, odštampati i ikačiti na oglasnu tablu i po potrebi još po nešto. U okviru naloga, upravnici mogu imati i automatsku mailing listu za distribuciju obaveštenja.
Takođe, kada neki ulaz ili skup ulaza organizuje neku proslavu, akciju uređenja, neku manifestaciju i slično a želeli bi da o tome znaju i ostali upravnici kako bi se pridružili, dovoljno je samo kroz sistem poslati jednu poruku koja će biti distribuirana svim upravnicima na opštini.

Upravnik kroz aplikaciju elektronskog šaltera može da zatraži i određena dokumenta od referenta kao što je npr projekat zgrade, radi lakšeg održavanja ili sanacije pojedinih delova objekta, potrebnu dokumentaciju za kompletranje projekata za građevinske radove na investicionm održavanju, sanaciji, dograđivanju i slično. Zapravo, sva dokumentacija koju upravnik može da traži od opštine, može biti zatražena elektronskim putem.
Opština može izdati brzu dokumentaciju koja je potrebna kao informacija u vidu skeniranog dokumenta dok se originali mogu poručiti i preuzeti u zgradi opštine ili biti dostavljeni putem kurira.

Upravnik u okviru aplikacije ima uvid u stanje na bankovnom računu zgrade, dugovanja stanara za održavanje kao i dugovanja za finansiranje upravnika ukoliko je angažovan profesionalni upravnik. Takođe je planirano da upravnik ima uvid u pojedinačna dugovanja prema infostanu kao i o finansijskom stanju na računu zgrade kod infostan-a.

Upravnik takođe ima aplikaciju za vođenje dnevnika rada, aplikaciju za planiranje investicija i izvršenih radova.
Za svaku temu koja se unese u program moguće je vezati fotografiju ili kratak film i pojačati argumentaciju.

Upravnik takođe ima aplikaciju lična karta ulaza u koju unosi broj sijaličnih mesta, broj sijalica i tip (štedljiva, sa žarnom niti), broj prekidača, broj spoljnih reflektora, površine zajedničkih prostorija, materijal od kog su napravljene stepenice, ograde, broj vrata, broj prozora, automata za vrata, akumulatora za nužno svetlo, sijalica za nužno svetlo, opreme pružaoca usluga kablovske televizije, tipa lifta, modela, broja stanica, vremena isticanja resursa, protivpožarne opreme i uzbunjivača, video nadzor, interfon, broj stanara u stanu, starost stanara, eventualna invalidnost, potreba za posebnom negom, firma za održavanje ulaza, firma za održavanje higijene, evidencija čišćenja ulaza, vrsta krova, stanje zgrade, broj parking mesta, broj nedostajućih parking mesta u skladu sa brojem vozila u vlasništvu stanara ulaza ...

Svi ovi podaci dostupni su opštini radi vođenja statistike ali i planiranja i preduzimanja kolektivnih akcija. Na primer...
Opština ima informaciju na osnovu unesene statistike iz lične karte zgrada da određeni procenat zgrada ima sijalice sa žarnom niti i da bi njihovom zamenom mogla da se uštedi znatna količina električne energije. Opština obezbedi adekvatan broj led sijalica gratis ili po subvencionisanoj ceni i uputi ih upravnicima na zamenu. Najveća ušteda ostvarena je u brzini reagovanja a zatim i u uštedi električne energije.

Primer 2...
statistika sa terena kaže da nedostaje određeni broj parking mesta i odrede se ključna žarišta. Opština reaguje i gradi ili daje lokaciju ili menja uslove gradnje na žarištima kako bi se povećao broj parking mesta bilo da su privatna, javna ili komercijalna nakon izgradnje parkinga i stvaranja mogućnosti za parkiranje, odošenje vozila iz prekršaja paukom je potpuno legitimno jer tada vozila zaista imaju gde da se parkiraju.

Primer 3...
statistika kaže da određenom broju liftova ističu resursi (vek trajanja) u npr. narednih godinu dana. Opština može da organizuje objedinjavanje zamene liftova u određenom kraju kako bi se dobilo na uštedi vremena i vrednosti remonta ili zamene liftova.

Primer 4...
Statistikom se vidi koliko dece kog uzrasta živi u kom kraju a samim tim i da li je potrebno napraviti dečije igralište kao i planirati kapacitete vrtića i škola na vreme.

Primer 5...
Statistikom se vidi broj penzionera i u skladu sa time se prave programi za njihovu animaciju i što bolji život.
Uvođenjem ovog programa drastično se smanjuje direktan kontakt opštinske administracije sa korisnicima. Smanjuju se redovi i čekanja a povećava se efikasnost administracije zbog bavljenja primarnim poslom bez uznemiravanja od strane stranaka.
Sve osnovne informacije kao i odgovori na često postavljana pitanja biće dostupne i preko osnovne internet stranice pre logovanja u sistem.
Softver je potrebno da bude adaptabilan za buduće nadogradnje u svakom trenutku aplikacijama potrebnim za potpuniji obuhvat delatnosti Opštine.
Sigurnost podataka je zagarantovana.
Da je ovaj softver ranije napravljen, pokazala bi se njegova izuzetna korisnost u vreme sadašnje pandemije gde bi uz dostupne podatke bili u mogućnosti da sve informacije podelimo i razmenimo ekspresno od najvišeg do kapilarnog nivoa. Takođe bi informacije o broju penzionera, potrebnoj pomoći kao i podeli maski, rukavica, dezinfekcionog materijala, organizvane dostave hrane u okviru civilne zaštite, testiranja na virus i mnoge druge akcije bile mnogo brže, jednostavnije i jeftinije organizovane.

Sledeći korak je info displej u svakom ulazu sa direktnim informacijama iz opštine, servisnim informacijama i eventualno u jedom del reklamama ali i opštinski tv kanal na kablovskim mrežama.

Peđa Šuput

mojpredlog.rs

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga