Solarni paneli od 0.30eur/w + pdv ... Strukturcom ... solarni paneli . proizvodnja struje . pv solar panel . fotonaponski paneli . energija . sunce . solarno napajanje . kontroler . invertor napona . oprema . solarni komplet . srbija . uvoznik . distributer . lager, strukturcom, strukturkom, termogenerator, proizvodnja struje toplotom .:.
Republika Srbija

-Nacionalni park Tara


Saobraćaj - Raskrsnica Ustaničke i Kruševačke

Kao jedan od najvećih problema kako na opštini Voždovac tako i u gradu smatram saobraćajni problem prouzrokovan velikom količinom automobila na saobraćajnicama koje su projektovale naše dede za kapacitet saobraćaja koji je u to doba bio desetostruko manji.
Da bi se ovaj problem rešio potrebno ga je podeliti u dve oblasti i to dinamički i mirujući saobraćaj.
Dinamički saobraćaj predstavlja svako kretanje vozila i pešaka i njime se treba pozabaviti prvenstveno sa aspekta bolje organizacije a radi povećanja bezbednosti svih učesnika kao i povećanja kapaciteta saobraćajnica i bržeg protoka sabraćaja na njima.

U ovom trenutku predlažem privremenoo rešavanje raskrsnice Ustaničke i Kruševačke ulice u Opštini Voždovac.

na slici: vertikalno Ustanička (pravac prema gradu je gore a prema konjarniku je dole), horizontalno desno je Krušavačka, levo je Jovana Subotića i izlazak na autoput i Dušanovački most.

Faza 1.
Građevinsko proširenje saobraćajnice Jovana Subotića (produžetak Kruševačke kod frizerske škole) od raskrsnice sa Ustaničkom u pravcu kretanja prema Dušanovačkom mostu u dužini od 25 metara i u maksimalnom proširenju za 1,5-2 metra tako da na tom potezu saobraćajnicu čine dve saobraćajne trake istog smera a za toliko bi se pomerio i trotoar uz saobraćajnicu a prema školi.

Faza 2.
Obeležavanje saobraćajnih traka i putokaza na pomenutoj saobraćajnici na način da traka koja nije pretrpela promenu nastavlja da prima vozila koja se kreću isključivo pravo prema Dušanovačkom mostu dok desna, proširena, saobraćajna traka vodi vozila isključivo na autoput u pravcu Novog Beograda.
Istovremeno se na ulasku u raskrsnicu Ustaničkom ulicom iz pravca Konjarnika srednja saobraćajna traka obeležava tako da je njom dozvoljeno kretanje pravo prema centru grada i skretanje levo prema autoputu dok krajnja leva saobraćajna traka ostaje za skretanje levo ali samo prema Dušanovačkom mostu i krajnja desna je za kretanja pravo prema centru grada i desno prema vrhu Kruševačke ulice kao i do sada.
Takođe istovremeno je potrebno pomeriti poziciju autobuskog stajališta Pošta Dušanovac u Kruševačkoj u pravcu prema vrhu Kruševačke što bliže raskrsnici sa Ustaničkom odnosno za oko desetak metara niže.

Faza 3.
Postavljanje saobraćajnih znakova-putokaza u Ustaničkoj iz pravca Konjarnika prema centru grada pre i prema raskrsnici sa Kruševačkom tako da su jasno definisani smerovi kretanja i skretanja vozila i to krajnja leva- Dušanovački most, srednja-Autoput Novi Beograd levo i Centar pravo i krajnja desna Centar pravo i desno.
Takođe je potrebno postaviti i putokaze u Kruševačkoj i to leva traka za skretanje levo i kretanje pravo prema Dušanovačkom mostu i desna traka za skretanje desno i kretanje pravo prema Autoputu prema Novom Beogradu.

Obrazloženje:
Fazom jedan dobijamo široku saobraćajnicu koja može da primi znatno veću količinu saobraćaja i vozila javnog prevoza i da na vreme kanališe saobraćaj po željenom smeru kretanja. U vreme jutarnjeg špica ali i tokom dana najveća količina saobraćaja iz Ustaničke iz pravca Konjarnika teži da se domogne autoputa koji bi trebalo da povećanjem protoka kroz drugi projekat brzo i jednostavno prihvati neograničenu količinu saobraćaja i time rastereti Ustaničku i predmetnu raskrsnicu. Ovim bismo prvenstveno pomogli vozilima gradskog saobraćaja na liniji 17 da brzo prođu ovaj čvor i time skratili putovanje putnicima za barem 10 minuta koliko obično traje čekanje da autobus skrene na tom semaforu prema autoputu ali i svim ostalim vozačima koji žele da se domognu autoputa.

Gledano sa druge strane odnosno iz pravca Kruševačke, sada imamo mogućnost da u predmetnu raskrsnicu uđemo sa sve saobraćajne trake iz pravca vrha Kruševačke i omogućimo vozačima da već od raskrsnice Kruševačke i Tomazeove odluče u koju saobraćajnu traku žele da idu odnosno nakon prelaska raskrnice u kom pravcu žele da idu. Minimalna kratkotrajna gužva može da se desi kao i sada kada autobusi 25 i 26 napuštaju stanicu i žele da se prestroje levo da bi nastavili prema Dušanvačkom mostu ali to se i sada lako rešava tako da kasnije ne očekujem ni najmannji problem.

Sledeći mini izazov bi bio samo kako rasteretiti Dušanvački most u pravcu stadiona ali i za to postoji jednostavno rešenje.

Poslednje što se radi u fazi 2 je pomeranje autobuskog stajališta u Kruševačkoj koje se nalazi u smeru ka vrhu Kruševačke. Na tom stajalištu se zaustavljaju kratki autobusi i na sadašnjoj poziciji se svakodnevno dešava da dok su oni u stajalištu, pojedini vozači, kojih ipak nema malo, žele da skrenu levo iza Dušanovačke pošte u Tomazeovu ulicu. U tom trenutku saobraćaj iza njih je zagušen i to tako da je neretko zakrčena i raskrsnica sa Ustaničkom ali i Dušanovački most. Ako pomerimo predmetno stajalište niže, bliže Ustaničkoj i na njega stane autobus a istovremeno neko vozilo želi da skrene levo i čeka slobodan prolaz od kolone sa vrha Kruševačke, vozila koja dolaze iz pravca Dušanovačkog mosta prema vrhu Kruševačke mogu to vozilo ili ta vozila da zaobiđu sa desne strane, kao što to i sada čine kada nema autobusa na stajalištu ali sa nižom pozicijom stajališta to mogu da učine i kada je Autobus u stajalištu i nastave kretanje uzbrdo Kruševačkom.

Rezime:
Primenom ovih jednostavnih rešenja dobijamo brže pražnjenje Ustaničke i brže pražnjenje Kruševačke ulice kao i brže pražnjenje Dušanovačkog mosta i Miška Jovanovića. Samim tim se i eliminiše nagomilavanje saobraćaja u Kruševačkoj zbog nemogućnosti da na zeleno svetlo prodju prema konjarniku jer im put preprečuju vozila koja pokušavaju da skrenu prema Dušanovačkom mostu i auto putu.
Sa ovim režimom saobraćaja bi trebalo preciznije uskladiti semafore na raskrsnici Ustaničke i Ibarske kod Robne kuće kao i semafor na raskrsnici Miška Jovanovića i Husove kako bismo ubrzali protok saobraćaja što je viče moguće preko ove raskrsnice kao i eventualno iscrtati crveni kvadrat preko raskrsnice koji upozorava vozače da ne smeju da ulaze u raskrsnicu ako nemaju siguran prolaz preko nje kako bi izbegli eventualna slučajna zagušenja i nagomilavanja saobraćaja.

Peđa Šuput

Mojpredlog.rs

Beograd

Kultura i turizam

-Gondola Avala - Vinča
-Interaktivni spomenik Dušku Trifunoviću
-Autoput Prepaid-kultura
-Srpska groblja u rasejanju

Kontakt

- slanje predloga
- kontaktiraj autora predloga